درباره ما

شرکت سبز پویان با کادری مجرب و علمی فعالیت خود را از آبان ماه سال 1377 آغاز و در زمینه های توسعه و ارتقاء سطح علمی و کیفی بخش کشاورزی فعالیت های چشم گیری داشته است .این شرکت با ایجاد مزارع نمونه و انجام آموزش های متعدد و همچنین با برگزاری همایش های علمی و کلاس و کارگاه های آموزش در توسعه و افزایش تولیدات باغی و زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

موضوع و زمینه های فعالیت شرکت:

  1. مطالعه حاصلخیزی اراضی
  2. توصیه کودی
  3. مطالعات خاکشناسی
  4. احداث گلخانه
  5. مشاوره در مورد مسائل دامپروری و کشاورزی
  6. آبیاری تحت فشار
  7. پخش کود و سم
  8. مشاوره گیاهپزشکی