• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

بهترین کود اسید هیومیک از نظر شما کدام کود می باشد؟

 

بهترین کود اسید هیومیک ,کودی است که درصد بالاتری اسید هیومیک و اسید فولیک را در خود داشته باشد .که در بین کود های موجود در بازار کود اگروهیومیک به علت درصد بالاتری اسید هیومیک(10%) و اسید فولیک (10%) از بهترین و قویترین کود اسید هیومیک در بازار است که این شرکت به صورت انحصاری و رسمی آن را از اسپانیا وارد کرده و در سطح کشور توزیع می کند.

مزایای استفاده از کود های اسید هیویک و اسید فولیک چیست؟

 

این کودها در خاک به علت درصد اسید هیومیک و اسید فولیک تاثیر به سزایی در رشد گیاهان دارند از جمله آنها می توان به:

1-افزایش رشد ریشه

2-افزایش عناصر غذایی پر مصرف از جمله فسفر و نیتروژن

3-ممانعت از تثبیت فسفر کودهای فسفره

4-افزایش عناصر ریز مغذی بخصوص آهن توسط گیاه

5-افزایش سرعت فتوسنتز گیاه

6-افزایش محتوای غذایی گیاه

7-افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی

8-افزایش قدرت جوانه زنی بذر

9-افزایش مقاومت گیاه به خشکی

10-افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک

11-افزایش مقاومت گیاه به شوری و کم آبی

12-افزایش مواد آلی و بهبود شرایط فیزیکی خاک

کود اگروهیومیک رابه چه روشهایی می توان استفاده کرد؟

 

1-محلول پاشی

2-به همراه آب آبیاری

3-بذر مال کردن

4-آغشته کردن ریشه نهال و نشاء

مقدار مصرف کود اگروهیومیک(اسید هیومیک) در هرکدام از روش های گفته شده چقدر است؟

 

محلول پاشی:

در این روش مقدار 4-3 لیتر اگروهیومیک را در 1000 لیتر آب مخلوط نموده و جهت محلول پاشی یک هکتار استفاه می گردد.در طی فصل رشد 2 تا 3 نوبت محلول پاشی با اگروهیومیک توصیه می شود.

به همراه آب آبیاری و یا سیستم آبیاری تحت فشار:

در این روش پس از استقرار گیاه در خاک مصرف 10-6 لیتر اگروهیومیک برای یک هکتار و برای آبیاری های بعدی هر دو هفته یکبار مصرف 5-3 لیتر اگروهیومیک توصیه می گردد.مصرف 3-2 نوبت اگروهیومیک در طی فصل رشد به همراه آب آبیاری پیشنهاد می شود.

بذر مال :

اختلاط 2 لیتر اگروهیومیک در 10 لیتر آب جهت آغشته کردن با 100 کیلوگرم بذر دقیقا قبل از کاشت توصیه  می شود.

آغشته کردن ریشه نهال و نشاء:

2 لیتر اگروهیومیک در 100 لیتر آب مخلوط کرده در ریشه های نهال و نشاء را قبل از کاشت درون این مخلوط

غوطه ور کرده و سپس اقدام به کاشت می گردد.

بهترین زمان مصرف اگروهیومیک چه زمانی است؟

 

بهترین زمان مصرف اگروهیومیک باتوجه به نقش موثر آن در توسعه ریشه و افزایش جذب مواد غذایی در ابتدای فصل کشت می باشد.

اطلاعاتی رادر باره علفکش آپیروس می خواستم؟

علفکش سولفوسولفورن با نام تجاری آپیروس (75%WG) علفکشی است انتخابی برای کنترول پس از رویشی علفهای هرز پهن برگ و بارک برگ مزارع گندم این علفکش از گروه سولفونیل اوره که دارای خاصیت انتخابی و تا حدی سیستمیک می باشد .این علفکش جهت کنترول علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم مصرف می شود .مقدار مصرف این علفکش در 1.5 هکتار یک قوطی53 گرمی به همراه 1 لیتر سورفکتات غیر یون (گیافست :تولیدی شرکت گیاه ) می باشد.بدین صورت که ابتدا آن رادر مقدارکمی آب حل کرده و سپس در مخزن استفاده گردد.

از مصرف این علفکش در ساعات گرم و آفتابی روز بایستی اجتناب نمود .بهترین زمان مصرف از مرحله 2-5 برگی یا دو برگی گندم تا تشکیل دومین میانگره می باشد.

برخی از علفهای هرزی که با این علفکش قابل کنترل هستند عبارت است از : بروموس-بیدگیاه-دم روباهی کشیده-یولاف وحشی –جو موشک-خونی واش –ارزن وحشی-قیاق-گندمک خردل وحشی-سلمک تربچه وحشی –گندمک و.....

رطوبت مناسب و دمای 15 تا 20 درجه باعث افزایش تاثیر علفکش می شود

این علفکش بجز دلتامترین با حشره کشها مخصوصا گروه ارگانوفسفره ها غیر قابل اختلاط می باشد.همچنین در صورت نیاز می توان آن را با کودهای نیتروژن دار مخلوط نمود

جدول فاصله زمانی کشت محصولات مختلف پس از مصرف آپیروس در شرایط ph های مختلف.

محصول دوم (کشت بعد ازگندم)

Ph خاک

فاصله از زمان سمپاشی در کشت گندم تا شروع کشت محصول بعدی

ارزن

Ph75

3 ماه

ذرت

Ph75

22 ماه

ذرت (ارقام اصلاحی)

Ph75

3 ماه

سویا

Ph75

12 ماه

سویا (ارقام اصلاحی)

Ph75

3 ماه

پنبه

Ph75

12 ماه

سورگوم

Ph6

22 ماه

آفتابگردان

Ph>6

22 ماه

سیب زمینی

Ph75

12 ماه

جو

Ph75

22 ماه

کلزا

Ph75

22 ماه