• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

زنگ گندم

با توجه به بارندگی های اخیر در استان فارس و شیوع بیماری زنگ گندم

زنگهای غلات (گندم و جو)

زنگ گندم (Wheat Rusts) ، یکی از بیماریهای قارچی گیاه گندم است که عامل مولد آن گونه‌هایی از قارچهای کلاهدار یا بازیدومیستها می‌باشد

 

سه نوع بیماری زنگ شامل زنگ‌های سیاه ( زنگ ساقه یا سیاه ساقه)، زرد (زنگ خطی یا گلوم و قهوه‌ای (زنگ برگ یا نارنجی) روی گندم بوقوع می‌پیوندد. جوشها و لکه‌هایی که خشک و پودری است به رنگهای زرد ، قرمز و سیاه بوده و اندازه آنها روی ارقام مختلف ، در درجات حرارتی ، رطوبتی و نژادی متفاوت می‌باشد. تمام اندام هوایی گیاه علایم بیماری را نشان داده و در بهار و تابستان مشخص‌تر است. زنگها خسارتهای فراوانی را به گیاه گندم وارد می‌کنند. مثلا در آمریکای شمالی محصول سالیانه را به میزان یک میلیون تن کاهش می‌دهند.

زنگ برگ یا زنگ قهوه‌ای :

عامل مولد این بیماری گونه‌ای از بازیدیومسیتها به نام Puccinia recondita f. sp. Tritici می‌باشد. زنگ برگ بطور احتمالی وسیع‌الانتشارترین بیماریهای گندم است. اگر رسیدن گندم ، دیر هنگام باشد مانند نواحی کاشت گندم بهاره ، توسعه بیماری بیشتر خواهد بود.

علایم بیماری:

 

جوشهایی کروی تا بیضوی و نارنجی قرمز رنگ و شکوفا روی سطح بالایی پهنک برگ گرد می‌آیند. اسپورها به قطر 30 - 15 میکرومتر تقریبا کروی و قرمز قهوه‌ای رنگ هستند و 8 - 3 سوراخ تندش داشته که در دیواره آن پراکنده شده‌اند و دیواره آنها خاردار است. این اسپورها بعد از رشد کردن، موجب آلودگی برگهای دیگر می‌شوند.

کنترل :

زنگ برگ در دمای بین 15 و 22 درجه سانتیگراد وقتی که رطوبت به حد کافی باشد به سرعت توسعه می‌یابد. این قارچ گاهی همراه با قارچ مولد عامل لکه برگی و لکه گلوم به حالت همکاری ، خسارت فراوانی می‌زنند. در آمریکا با ضدعفونی کردن بذر با بنومیل ، بوتریزو ، فناریمول و تریادیمفون و پروپیکونازول زنگ قهوه‌ای را کنترل کرده‌اند.

 

زنگ خطی یا زنگ زرد

عامل مولد این بیماری گونه‌ای از بازیدیومسیتها به نام puccinia. Striiformis است. زنگ خطی منحصر به مناطق مرتفع و سردسیر می‌باشد و در بسیاری از نقاطی که زنگ ساقه و برگ پایدار می‌باشند، دوام می‌آورد. عامل بیماریزا در مناطقی که شبها سرد است بهتر دوام می‌آورد. وجود آن در مازندران ، گرگان ، آذربایجان غربی و فارس گزارش شده است. برای این قارچ میزبان واسطه شناخته نشده است. این قارچ علاوه بر گندم به چاودار و جو نیز خسارتهای زیادی وارد می‌کند.

علائم بیماری:


علائم بیماری زنگ زرد در روی برگ های جوان به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی ظاهر شده سپس این جوش ها به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ ها در هر دو سطح برگ نمایان می شود. زنگ زرد به اندام های مختلف گندم مانند برگ ، غلاف ، ساقه ، خوشه ، گلوم و گلومل و حتی ریشک ها حمله کرده و در بهار زود تر از سایر زنگ ها ظاهر می شود. هر یک از پاجوش های روی برگ حاوی هزاران هاگ یا اوردیوسپور بهاره است که فعالترین شکل تکثیر قارچ عامل بیماری بوده و باعث توسعه ی بیماری در فصل رشد گندم در مزارع و همچنین انتقال بیماری از سالی به سال دیگر می باشد. در اواخر فصل در سطح زیرین برگ تلیوسپورهای سیاه رنگ قارچ ظاهر می شود.

زیست شناسی قارچ عامل بیماری زنگ زرد گندم:


تاکنون برای این قارچ میزبان حد واسط در دنیا شناخته نشده است. زنگ زرد گندم زمستان را به صورت اوردیوسپور و میسلیوم روی علف های هرز گندمیان یا گندم های روییده از سال قبل گذرانده و با مساعد شدن شرایط محیطی به صورت فراگیر شیوع پیدا می کند. آلودگی ممکن است در پاییز یا در زمستان رخ بدهد. اوردیوسپورهای زنگ زرد پس از قرار گرفتن روی بر گ در صورت وجود شبنم و آب آزاد جوانه زده ، لوله تندش تولید کرده و از طریق روزنه به داخل برگ نفوذ می کنند. ریسه های قارچ در داخل برگ رشد کرده و از طریق تولید اندام مکنده با مواد داخل سلول تماس برقرار کرده و بالاخره با توسعه ریسه در فضای بین سلولی کلنی جدید قارچ ، جوش ها و اوردیوسپورهای قارچ تشکیل می شوند. در حال حاضر در کشور ایران اغلب ارقام تجارتی گندم که در سطح وسیع کشت می شوند نسبت به زنگ زرد حساس هستند ( مانند تجن ).

عوامل محیطی موثر در بروز و توسعه بیماری زنگ زرد عبارت است از درجه حرارت و رطوبت مناسب ، وجود علف های هرز گندمیان و ارقام حساس. میسیلیوم قارچ می تواند در منفی ۵ درجه سانتیگراد زنده بماند و دمای مطلوب برای جوانه زنی اوردیوسپورها بین ۳-۱۵ درجه سانتیگراد است. توسعه بیماری در دمای بین ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد همراه با باران یا شبنم سریعتر است. بعد از برداشت گندم در اوایل تابستان ، زنگ زرد می تواند روی گندم های مزارع دیر کاشت واقع در مناطق مرتفع ، گندم های خودرو ( حاصل از ریزش بذر در موقع برداشت ) یا روی علف های هرز خانواده گندمیان به حالت فعال باقی مانده و در پاییز اوردیوسپورهای آن توسط باد روی گیاهچه های جدید گندم منتقل شود. اگر در این زمان درجه حرارت ، رطوبت و بارندگی برای جوانه زنی و نفوذ اوردیوسپورهای قارچ فراهم باشد ، اولین آلودگی به طور پراکنده در مزارع ایجاد می شود. هر چه درجه حرارت در طول تابستان کمتر باشد اسپورزایی زنگ بیشتر و آلودگی پاییزه افزایش پیدا می کند. تابستان گرم و طولانی سبب کاهش جمعیت اوردیوسپوری قارچ برای ایجاد آلودگی پاییزه می شود. بعد از انجام آلودگی در گیاهچه گندم بسته به شرایط جوی و قبل از شروع سرمای زمستان فعالیت زنگ متفاوت خواهد بود.

جوش های در حال اسپورزایی می توانند تا ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر را تحمل کنند ولی در درجات حرارت پایین تر از بین می روند. پوشش برف می تواند در زنده ماندن بقایای قارچ نقش مهمی داشته باشد. درجه حرارت در زمستان نقش عمده ای در شروع و توسعه اپیدمی زنگ زرد در بهار ایفا می کند. هر چه درجه حرارت در طول ماه های زمستان پایین تر و مدت سرما طولانی تر باشد، بروز و توسعه آلودگی کندتر و میزان تولید اسپور برای پیشرفت بیماری کمتر است. آلودگی های پاییزه تنها از نظر انتقال آلودگی به سال بعد دارای اهمیت است و توسعه بیماری در بهار بستگی تام به شرایط محیطی دارد. آلودگی های بهاره به طور معمول از برگهای پایینی شروع می شوند و در آلودگی های شدید تمام اندام ها آلوده می شوند.

 

طرز خسارت :

آلودگی برگ های پایینی تاثیر کمتری در کاهش محصول دارد در صورتی که آلودگی برگ های بالایی موجب خسارت بیشتری روی محصول می شود. حساس ترین مرحله ، مرحله تشکیل خوشه می باشد.

مدیریت تلفیقی بیماری :

۱- کشت ارقام مقاوم و یا متحمل

۲- از بین بردن علف های هرز گندمیان

۳- استفاده بهینه از کودهای ازته

۴- از بین بردن کانون های اولیه ی آلودگی

مبارزه شیمیایی

جهت مبارزه با زنگ گندم سم پروپیکو نازول با نا متجاری تیلت (tilt 25% EC) توصیه می شود این سم با نام های تجاری تیلت- بنیت-اربیت-رادار و چند نام تجاری دیگر شناخته می شود .سم تیلت علاوه بر زنگ گندم علیه بیماریهایی نظیر شیت بلیت برنج –فوزاریوم خوشه –سیاهک هندی-زنگهای غلات –پوسیدگی طوقه و ریشه –فوزاریوم و سپتوریوز گندم –سیاهک آشکار نیشکر توصیه می گردد. تیلت سمی سیستمیک بوده و دارای اثر حفاظتی و معالجعه ای می باشد.این قارچکش توسط بافت های گیاه جذب شده و به صورت سیستمیک در گیاه پخش می شود .خاصیت جابجایی داشته و از برگ به ریشه و برعکس از طریق آوندهای چوبی جابجا می گردد. حرکت سیستمیک در گیاه به سمت بالاست یعنی از ریشه به برگ و یا از برگ های پایینتر به برگهای بالاتر که حرکت به سمت پایین تر نیز انجام می شود.این سم رشد قارچ ها را کاهش داده و یا متوقف می کند و مخصوصا از حمله قارچ به بافت میزبان جلوگیری میکند.پروپیکونازول بیشتر به عنوان ممانعت کننده رشد قارچ مورد استفاده قرار میگیرد تا کشنده قارچ .ظاهرا پروپیکونازول اثرات زیان آوری بر عوامل میکروبی خاک ندارد و حرکتش در خاک محدود میشود .شسته شدن آن در خاکهای اسیدی و مواد معدنی بر محدوده 5 تا 7.5 سانتی متری در سطح خاک محدود میشود و در خاکهای با مواد معدنی کمتر ممکن است تا عمق 20 تا 25 متری هم نفوذ کند. پروپیکو نازول را می توان با اکثر ضد عفونی کننده های بذر اختلات کرد.

نحوه مصرف پروپیکونازول در گندم و جو 5/. لیتر در هکتار بر اساس پیش آگاهی 1 تا 2 نوبت می باشد.