• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

مقاله در رابطه با شناخت،زیست شناسی و مبارزه با کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشهسوسک ها یکی از بزرگترین راسته های حشرات بشمار می آیند که نزدیک به 40% جمعیت حشرات در این راسته قرار می گیرند.

در بین این راسته تعدادی از آنها جزو آفات مهم محصولات زراعی و باغی بوده که از جمله میتوان به خانواده Scarabaeidae اشاره کرد.

 

 

از آفات مهم این خانواده ،کرم سفید ریشه هستند که شامل گونه های مهمی از جمله سوسک زرد آلود رسانک.که به ریشه درختان میوه در نهالستان ها،باغات میوه ، درختان غیر مثمر ، و محصولات سبزی وصیفی از جمله گوجه فرنگی ، سیب زمینی خسارت وارد کرده و موجب ازبین رفتن آنها میشود .

یکی از مهمترین این گونه های این آفت Polyphylla olivieri است که اولین بار توسط افشار در سال 1366 گزارش شده که در سراسر ایران از جمله استان فارس و غالباً در مناطق معتدله وسردسیری روی درختان سیاه ریشه فعالیت می نماید .

میزان خسارت این آفت را در ایران بخصوص در خزانه و نهالستان ها متوسط تا زیاد گزارش کرده اند.

زیست شناسی

سوسک سفید ریشه به شکل حشرات بالغ در خاک زمستان گذرانی کرده و با گرم شدن هوا سوسک های بالغ هنگام غروب از خاک خارج میشوند که از اواخر اردیبهشت آغاز می شود .سوسک های بالغ از برگ درختان تغذیه کرده و در روی شاخ وبرگ گیاهان جفت گیری میکنند.حشرات بالغ تخم های خود به تعداد 25تا 30 عدد در عمق 20تا 25 سانتی متری خاک گذاشته که پس از 6تا7 هفته تفریج می شوند .

لاروهای جوان از ریشه های جدید  تغذیه کرده و باسرد شدن هوا  تا عمق 50 سانتی متری خاک فرو میروند. در بهار سال آینده با گرم شدن هوا دوباره به نزدیکی سطح خاک حرکت کرده و از ریشه ها تغذیه میکنند .در سال سوم  به شفیره و سپس به حشره بالغ تبدیل میشوندودر بهار از خاک خارج می شوند.

بنابراین دوره یک نسل این آفت 2تا 3 سال به طول می انجامد.

خسارت

کرم سفید ریشه با تغذیه از ریشه های جوان وسپس ریشه های قدیمی تر باعث از بین رفتن اندام های زیر زمینی شده وموجب می شود که ریشه ها نتوانند آب و مواد غذایی را جذب  نموده و در نتیجه اندام های هوایی خشک شده و از بین می روند.

مبارزه

جهت کاهش خسارت و مهار این آفت لازم است که اقدامات مدیریتی و موثر بطور کامل و مستمر انجام شود تا نتایج حاصله موفیت آمیز باشد

الف:روش زراعی

- استفاده از مالچ پلاستیکی و یا توری های ریز در سطح باغات و مزارع کوچک جهت جلوگیری از خروج حشرات بالغ ویا ممانعت از تخم ریزی آنها.

- شخم زدن و پابیل نمودن پای درختان جهت از بین بردن شفیره ها و به سطح خاک آوردن لاروهای افت در اوایل تابستان باعث کاهش جمعیت کرم سفید ریشه می شود.

- جمع آوری و پوساندن بقایای گیاهی و کود های حیوانی است که به عنوان یک منبع مهم آلودگی به حساب می آیند.بنا بر این پوساندن صحیح کود های حیوانی اهمیت دارد.

جمع آوری سوسک های بالغ توسط تله های نوری که با کمک یک لامپ معمولی نسب در محل مناسب باغ می شود . مناسب ترین زمان برای استفاده از تله های نوری

با توجه به شرایط آب و هوایی  و مشاهده اولین سوسک های بالغ است که از اولین خرداد ماه می توان این کار را شروع کرد.

ب- روش بیو لوژیکی

استفاده از عوامل میکروبی مانندقارچ ها از جمله Beauvaria bassiana که محلول پاشی فرم تجاری این قارچ بر علیه حشرات بالغ و لاروها در خاک موثر واقع میشود.

استفاده از باکتری Bacillius popiliae که در مراحل سنین اولیه لاروی با توجه به خاصیت گوارشی آن می تواند سبب کاهش جمعیت آفت گردد .

بکار بردن ویروس های بیماریزا و نماتد ها در حشرات توصیه شده اند.

حفظ و حمایت از حشرات مفید  از جمله زنبور های Scolidae که لارو های این آفت را در داخل خاک شکار و انگلی می نمایند.

ج- روش شیمیایی

استفاده از سموم شیمیایی توصیه شده با نظر کارشناس گیاه پزشکی ، از جمله سموم توصیه شده می توان به دیازنون . دورسبان . فوزآلن در فصل بهارو تابستان با گرم شدن هوا و بالا آمدن لاروها به نزدیکی سطح خاک از طریق محلول پاشی و یا گرانول پاشی پای درختان اشاره کرد.

در منابع محلول پاشی شاخ وبرگ درختان با سم دی فلوبنزرون و سم گیاهی آزادی راختین جهت کاهش تخم ریزی همزمان با خروج بالغ در بهار توصیه شده است.

downloadدریافت مقاله بصورت PDF