• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گلخانه با توقف رشد و شرایط بد گیاه بعد از ۲۵ روز و استفاده از برنامه غذایی و کودهای سبز پویان

وضعیت گلخانه با توقف رشد و شرایط بد گیاه بعد از ۲۵ روز و استفاده از برنامه غذایی و کودهای شرکت سبز پویان گیاه به وضعیت نرمال رسید.

 تصاویر قبل و بعد از استفاده از توصیه های شرکت سبز پویان موجود است.

34-1 قبل 13-2 قبل 13-3 قبل
  قبل از توصیه  قبل از توصیه   قبل از توصیه
34-4 بعد 34-5 بعد 13-6 بعد
  بعداز توصیه  بعداز توصیه  بعداز توصیه
34-7 بعد 34-8 بعد
بعداز توصیه بعداز توصیه