• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گزارش جالبی از کارشناس محترم شرکت در استان خراسان منطقه بجستان

1-1

گزارش جالبی از کارشناس محترم شرکت در استان خراسان منطقه بجستان به دستمان رسیده که حاکی از عملکرد مناسب باغات پسته تحت پوشش شرکت در این منطقه دارد. همانگونه که در جریان هستید امسال به دلیل شرائط اقلیمی بسیاری از باغات پسته کشور عاری از میوه هستند ولی باغات پسته تحت نظارت و پوشش جدول تغذیه پسته شرکت سبزپویان نه تنها دارای بار مناسب هستند بلکه با تغذیه هدفمند بدون سمپاشی از آفت پسیل نیز رهایی پیدا کردند.

نکته قابل توجه دیگر این باغات:
تحمل تنش شدید گرما و عدم ریزش برگ و میوه
وضعیت سبز برگ با توجه به زمان
گذر از سال آوری و برداشت هر ساله محصول
پر شدن مغز پسته در این زمان و نوید برداشت میوه زودتر از موعد
وجود جوانه گل و نوید بار خوب در سال بعد
تمام این موارد مرهون علم و تجربه شرکت، وجود کارشناسان مجرب شرکت و همت باغداران عزیز است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.