• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گزارش برنامه جدول تغذیه نهال شرکت سبزپویان

گزارش برنامه جدول تغذیه نهال شرکت سبزپویان که موجب رشد بهتر ریشه و اندام هوایی شد و همینطور موجب استقرار گیاهی قوی برای تولید بهتر در سالهای بعد می گردد. کارشناس شرکت در منطقه فیروزکوه در طی دو بازدید از باغ تازه تاسیس شده تاثیر استفاده از محصولات و جدول نهال شرکت را در عرض یک ماه و نیم به نمایش گذاشتند .

119-2 قبل 119-1 قبل از استفاده از محصولات
 قبل از استفاده از محصولات قبل از استفاده از محصولات
119-3 بعد 119-4 بعد
بعد از استفاده از محصولات بعد از استفاده از محصولات