• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گزارش برداشت مرکبات رقم نارنگی محلی و تامسون باغدار محترم منطقه زاغمرز استان مازندران

135-1 گزارش برداشت مرکبات رقم نارنگی محلی و تامسون باغ جناب عبداللهی باغدار محترم منطقه زاغمرز استان مازندران آغاز شد. باغ ایشان پس از سرمای سخت سال ۹۵ و صدمه شدید وارده، تحت پوشش شرکت سبزپویان قرار گرفت و ضمن مدیریت پس از تنش و بازپروی درختان، وضعیت بسیار خوب دارند که در این باغ نمونه بسیار خوبی از گذر از تنش، بازپروری درختان و رسیدن به عملکرد مناسب در منطقه است. این در حالی است که باغات بسیاری در استان همچنان با وضعیت بسیار اسفناک و آسیب دیده از سرمای ۲ سال قبل هستند و چاره ای برای آنها نشده است.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.