گزارش کارشناس محترم شرکت سبزپویان در استان خراسان منطقه بجستان

1-1

گزارش کارشناس محترم شرکت سبزپویان در استان خراسان منطقه بجستان در خصوص رفع سال اوری و همینطور عدم ریزش و یکنواختی سایز میوه باغات پسته تحت پوشش شرکت سبزپویان.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.