• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گزارش باغ هلوی کرس، ساری روستای صاحبی

1-1

گزارش باغ هلوی کرس آقای قاسمی ، ساری روستای صاحبی که این باغ دچار تنش رطوبتی شده بود به شدت کم برگ بوده و داشت شروع به ریزش میوه میکرد که با عمل به جدول تغذیه شرکت سبز پویان و توصیه های ارزنده جناب آقای دکتر، هم تنش کنترل شده و هم درختان پر برگ.

 برای مشاهده تصاویر بیشتر به  گالری تصاویر مراجعه فرمایید.