• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

گزارش جالب سایت الگویی تغذیه گیاهی شرکت در استان آذربایجان شرقی

شرکت سبزپویان در طی سالیان گذشته (بیش از ده سال) هر ساله سایت های الگویی مقابله با تنش سرمازدگی را در کشور اجرا کرده است و با موفقیت در سایتهای که با نظارت مستقیم کارشناسان شرکت بوده از تنش های سخت سرمای بهاره گذر کرده است. امیدورایم که در چند ماه باقیمانده از سال نشریه مقابله با سرمازدگی و گزارش چندین ساله فعالیت سرکت در این مورد به چاپ رسد و مورد استفاده بهره برداران عزیز قرار گیرد.

گزارش جالب سایت الگویی تغذیه گیاهی شرکت در استان آذربایجان شرقی که بر روی محصول بادام اجرا شده و به خوبی تنش سخت ( منهای ۱۰ درجه) ابتدای اردیبهشت را با روش های صحیح تغذیه گیاهی پشت سر گذاشته است.

با تشکر از جناب سلطانی کارشناس محترم شرکت در این استان.

گزارش ها و مستندات شرکت گواهی بر توانایی باغداران در برابر این تنش سخت است که متاسفانه هر ساله خسارت فراوانی به آنها وارد می سازد. با آرزوی آگاه شدن متولیان سیستم کشاورزی کشور و انجام وظیفه اصلی آنها در قبال بهره برداران عزیز.

225-2 225-2 219-1