• 2.jpg
 • 3.jpg
 • pomegerente.jpg
 • royallllll.jpg
 • s11.jpg
 • sa1fa.jpg
 • sa1okk.jpg
 • sa2.jpg
 • sa3encopy.jpg
 • sa4.jpg
 • sa4en.jpg
 • sa6.jpg
 • sa55.jpg
 • sa1222.jpg
 • sa8111.jpg
 • slideeee.jpg
 1. محصولات
 2. اخبار
 3. گالری تصاویر
 4. مقالات آموزشی
محصولات شرکت سبز پویان در توسعه و افزایش تولیدات باغی و
زراعی و عملکرد کشاورزان منطقه تاثیرات بسزائی داشته است.

بیشتر بدانید

گزارش نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

تصاویر نمایشگاه ها، بازدیدها،کارگاه های آموزشی،کلاس های فنی
را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

بیشتر بدانید

شرکت سبز پویان همواره سعی داشته با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
درجهت بهره وری هر چه بیشتر محصولات کشاورزی یاری رساند از این رو برای
ارتقاء سطح دانش، مقالات آموزشی در نظر گرفته است.

بیشتر بدانید

مقابله با تنش های محیطی از جمله تنش شوری با راهکارهای تغذیه و دانش فیزیولوژی تغذیه گیاهی

مقابله با تنش های محیطی از جمله تنش شوری با راهکارهای تغذیه و دانش فیزیولوژی تغذیه گیاهی امکان پذیر است. شرکت سبزپویان با بهره گیری از این دانش و کاربرد ترکیبات نوین سالهاست با تنش های محیطی مقابله می کند. در زیر مقابله با تنش شوری در اراضی شور نظرآباد استان البرز و مزارع کشت و صنعت بستان روی محصول حساس به شوری ذرت علوفه ای گزارش شده است. شوری زمین نزدیک به ۵ دسی زیمنس و شوری از نوع سدیمی می باشد . عملکرد ۹۰تن در هکتار ذرت علوفه ای در این شرایط حاصل بهره گیری از دانش شرکت و همت تیم کارشناسی کشت وصنعت بستان است.

231-1 231-2